Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex"

Tegevus

Matkad ja ekspeditsioonid

Korraldame aastaringselt erinevaid harivaid matku ja huvitavaid ekspeditsioone üle Eesti. Kõikide väljasõitude eesmärgiks on teha heategu Eestimaa keskkonnale ja loodusele.

Koolitused

Korraldame aktuaalseid keskkonna- ja looduskaitsealaseid seminare ja praktilisi koolitusi. Tihti toimuvad koolitused matkade käigus.

Talgud

Korraldame talguid ja võtame ka ise osa erinevatest keskkonda ja loodust säästvatest talgutest.

Koostöö partneritega

Teeme koostööd Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga ja Eesti Noortreühenduste Liiduga. Korraldame TalveAkadeemiat ja arendame koostööd keskkonnaalaste tudengiorganisatsioonidega.

Uudised

Sorexis toimub keskmiselt 2 üritust kuus

Sorexis toimub nüüd rohkem üritusi kui ei kunagi varem. Üritusi on igale maitsele ja raskustasemele. Kõikide ürituste kohta leiate infot siit. Pileti ostmiseks tee ülekanne EE712200221011715985 Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing Sorex. Registreerumine toimub ülekande laekumisel.

Meist

Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex” on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, kuhu võivad kuuluda noored alates 16 eluaastast. Sorex on asutatud 29. novembril 1997. aastal.

Sorexi põhieesmärkideks on:

  • Üldsuse ökoloogilise teadlikkuse ja loodushuvi arendamine
  • Loodust ja keskkonda säästva mõtteviisi kujundamine noorte hulgas
  • Keskkonnakaitseliste ja -hariduslike ürituste korraldamine

Järgime oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid.

Meie põhikiri

Kui sa oled aktiivne ja toimekas noor ning sul on huvi meiega liituda või meie üritustest osa võtta, kontakteeru: info ät sorex.ee või külasta meie Facebooki lehte

Kui sa veel kahtled, siis vaata meie pildigaleriid

Inimesed

Juhatus

Ojar Kristal

Hei tudeng! Siin võiksid olla Sina

Ajalugu

EÜKÜ Sorex loodi 29. novembril 1997. aastal, nagu seda näitab Ingrid Nõuliku ja Mihkel Kanguri poolt sõlmitud asutamisleping, kuid Sorexi ajaloost kirjutamisel peab alustama natuke varsemast ajast.

Sorexi sünnist

On väga raske öelda, mis oli esimeseks sündmuseks, mis lõi eeldused sellise organisatsiooni loomisele. Oli see nüüd kurgu puhtaks köhimine või midagi muud. Aga et mitte laskuda väga sügavale ajaloo hämarusse, oleme arvamusel, et selleks võiks nimetada 1997. aasta suve, mil kolm endist Sorexi liiget (Ingrid Nõulik, Mihkel Kangur ja Jaanus Terasmaa) osalesid Ahvenamaal Edberg Stiefelseni fondi poolt organiseeritud tudengikonverentsil. See, kuidas me sinna konverentsile sattusime, oli üsna juhuslik, kuna taolist infot selliste ürituste kohta liikus tudengite seas suhteliselt vähe. Õppejõududel oli ilmselt sellist infot mõnevõrra rohkem, aga see ei jõudnud kuidagi üliõpilasteni. Lisaks sellele, et see esimene konverents oli sisuliselt ja ka muidu äärmiselt huvitav ja meeldejääv, oli see tähtis ka selle poolest, et seal loodi esimesed kontaktid teiste taoliste organisatsioonidega Euroopas. Üheks sagedasemaks küsimuseks mida meilt sellel konverentsil küsiti, oli et kas me kuulume ka mõnda ühingusse.

Koduteel leidsime, et selline küsimus on üsnagi õigustatud, kuna organisatsioonid eelistavad suhelda mõne teise organisatsiooniga, mitte niivõrd üksikisikuga.

Leidsime, et taoline organisatsioon tuleks igati kasuks, kuid muude asjatoimetuste tõttu jäi see siis veel teostamata.

Ahvenamaal toimunud konverentsil saime me kutsed järgmisele konverentsile, mis toimus 1997. aastal oktoobri lõpus Umeas. Kuna Ingrid Nõulikul ja Mihkel Kanguril oli juba niikuinii seal kandis samal ajal toimetamisi, siis otsustati ka sellel üritusel osaleda. Tegu oli Swedish Ecodemics‘i poolt organiseeritud konverentsiga, mis oli nende jaoks proovikiviks 1998. aastal aprillis Stockholmis toimunud üleeuroopalise tudengikonverentsi organiseerimiseks. Istudes õhtuti Umea ülikooli ühes võõrastetoas jõudsime arusaamisele, et meil on kindlasti tarvis kiiremas korras luua uus keskkonnakaitse organisatsioon või ühineda mõne keskkonnakaitse organisatsiooniga Eestis. Uue organisatsiooni eesmärkidena nägime toona koduülikooli taustast tulenevalt just keskkonnahariduse edendamist noorte hulgas, üldise keskkonna teadlikkuse ja loodushuvi arendamist, aga ka Euroopa tudengielu puudutava info edastamist Eesti tudengitele. Uus konverents tõi uusi kontakte ja infot igasuguste huvitavate sündmuste kohta hakkas saabuma nii palju, et oleks olnud viga neid mitte levitama hakata.

Tagasi Eestis olles otsustasidki Ingrid ja Mihkel sõlmida EÜKÜ Sorex asutamislepingu, mis sai siis teoks 29. novembril 1997. aastal Tallinnas. Kui kuni asutamislepinguni olid organisatsiooni loomisega seotud ainult Ingrid ja Mihkel, siis alates sellest kui ühingu heaks määriti esimesed paberid, on sellega seotud üha rohkem inimesi. Sorexi loomine kestab siiani. Loodetavasti ei saa ta niipea valmis ja jätkub neid, kellele meie põhimõtted meeldivad ja viitsivad samasugust asja edasi ajada.

Sorexi nimest

Polnud veel organisatsiooni loodud, aga mõtted, mida sellega raames tegema hakata liikus meie peades juba palju. Mõni nädal peale ülal kirjeldatud konverentsi Umeas, kui oli tehtud kindel otsus selline organisatsioon luua, tekkis Ingridil ja Mihklil küsimus noore organisatsiooni nime valikul. Olles saabunud välitöödelt Norrast, sattus neile Oulu Ülikooli võõrastetoas oleskledes pihku üks Eesti Looduse artikkel karihiirtest. Kuna välitöödel, kust oldi just saabunud, puututi kokku ka karihiirtega, siis leiti ühiselt, et perekond karihiir ladinakeelne nimi Sorex oleks just selline lühike ja meeldejääv nimi, mis sobiks ühele tublile organisatsioonile. Lisaks kannaks see nimi ka üht ühingu eesmärki, keskkonnateadlikkuse tõstmist ja üldise loodushuvi arendamist. Rääkides kellelegi ühingust nimega Sorex küsitakse kohe, et mida Sorex tähendab. Siis tekibki võimalus veenda inimest, kes ei tea mida tähendab Sorex, et loodus on ikka hiiglama põnev asi. On ju karihiired tegelikult ühed äärmiselt kenad loomad. Need tähed, mis Sorexile eelnevad, on lisatud hiljem, kui organisatsiooni loomine oli jõudnud juba paberite koostamise faasi.

Kontakt